0

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Leveringsvoorwaarden

Producten thuis bezorgt? Lees hieronder de leveringsvoorwaarden:

 • De levertijd bedraagt circa 3 a 6 werkdagen, de levertijd van pakketpost is in veel gevallen 2 a 4 werkdagen.
 • U kunt bij het online afrekenen van uw bestelling uw gewenste leverdatum aangeven. Dit heeft betrekking op leveringen met een vrachtwagen. Deze datum is een indicatie voor de planning. De gewenste leverdatum is niet bindend en kan ter alle tijden door ons gewijzigd worden. De exacte leverdatum word zo spoedig mogelijk met u gecommuniceerd.
 • Als u voor de optie ophalen in Best kiest kunt u de gewenste ophaaldatum invoeren. U krijgt bericht of u uw bestelling op de gewenste ophaaldatum op kunt halen.
 • De kosten van het leveren/bezorgen is afhankelijk van uw product en/of postcode. Pakketpost binnen Nederland heeft een vast tarief van € 7,50. De kosten voor het bezorgen van producten die verzonden worden met vrachtvervoer zijn afhankelijk van uw postcode. Via de postcode checker kunt uw bezorgkosten opvragen.
 • Het is noodzakelijk dat er iemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen. De goederen dienen meteen gecontroleerd te worden op volledigheid en eventuele schade. Reclameren achteraf is niet mogelijk. Mocht er onverhoopt niemand aanwezig zijn dan is de verantwoording volledig bij de klant.
 • De levering vind in de meeste gevallen plaats met een vrachtwagen-oplegger combinatie of een bakwagen met autolaadkraan. De vrachtwagens die de producten komen leveren zijn circa 9.00m tot 15.00m. In enkele gevallen kan het zijn dat er met een vrachtwagen met laadklep de levering volbrengt. In alle gevallen van levering worden de materialen (buiten) naast de wagen gelost.
 • Als er in uw straat beperkte ruimte is om te lossen, dan dit z.s.m. doorgeven aan de afdeling verkoop. Zij kunnen met u meedenken voor een passende oplossing.
 • De producten zullen, mits nodig, dermate worden ingepakt dat deze tijdelijk bestand zijn tegen weersinvloeden. Het is ten zeerste aan te raden de producten zo spoedig mogelijk droog op te slaan.
 • Het is niet mogelijk om de materialen binnen te laten zetten.
 • Lossen is altijd in overleg met de chauffeur. De beslissing van de chauffeur is in alle gevallen doorslaggevend.
 • Zorg voor voldoende plaats, waar de materialen gelost kunnen worden, op de dag waarop de levering plaatsvind. Mocht u willen weten hoeveel ruimte er ongeveer beschikbaar moet zijn kunt u contact met ons opnemen.
 • De afbeeldingen van de bestelde producten zijn ter indicatie. Deze geven u een zo goed mogelijk beeld van de bestelde producten. Kleuren en formaten kunnen wat afwijken.
 • Indien u materialen retour wilt zenden bent u zelf verantwoordelijk voor het vervoer en eventuele kosten die daar aan verbonden zijn. Als de retour gezonden materialen in goede en originele staat ontvangen zijn, worden deze gecrediteerd en ontvangt u binnen enkele dagen uw geld terug. De klant is verplicht om vooraf melding te doen van de retour zending. Dit kan via het retourformulier.
 • De kosten voor zending terug naar u mogen wel voor de rekening van de consument blijven, maar dat moet u wel aangeven! Geldt het herroepingsrecht niet bij bepaalde producten (bijvoorbeeld maatwerk)? Geef dat dan ook duidelijk 
 • Het retourneren van statiegeld pallets (o.a. europallet) dient u zelf te verzorgen. Deze worden niet opgehaald.
 • Het annuleren van een bestelling kan tot maximaal 48 uur voorafgaand aan de exacte leverdatum. Daarna zullen er kosten in rekening gebracht worden.
 • Wijzigingen aan uw bestelling kunnen maximaal 48 uur vooraf aan de exacte leverdatum worden doorgegeven. Houd u er rekening mee dat er mogelijk kosten in rekening gebracht kunnen worden voor deze wijziging. 
 • Reclameren van beschadigingen en/of mankementen aan de producten dienen binnen 24 uur na levering gemeld te worden. De melding van reclamatie kunt u doen door een mail te sturen naar: info@vleutenbouwmaterialen.nl. Zodra de producten verwerkt zijn worden ze geaanvaard. Reclameren is dan niet meer mogelijk.
 • Indien blijkt dat de materialen niet gelost kunnen worden, om welke reden dan ook, is de klant verplicht om nogmaals de verzendkosten te betalen
 • Herroeping:
  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.